<script type=“text/javascript“ id=“etargetScript306be68105791218e03c16472c8a1b19″>function etargetPostloadFunction306be68105791218e03c16472c8a1b19(){var e=“etargetPostload306be68105791218e03c16472c8a1b19″,t=“etargetScript306be68105791218e03c16472c8a1b19″,o=document.getElementById(e);if(o){for(var n=o.offsetTop,d=o.offsetLeft,r=o.offsetWidth,a=o.offsetHeight;o.offsetParent;)o=o.offsetParent,n+=o.offsetTop,d+=o.offsetLeft;var i=(n<=window.pageYOffset+window.innerHeight&&d<window.pageXOffset+window.innerWidth&&n+a>window.pageYOffset&&d+r>window.pageXOffset);if(i&&etargetAllowOtherCheck){allowed=!1;var c=document.createElement(„script“);return c.src=“//bg.search.etargetnet.com/generic/uni.php?g=ref:85482,area:970×250″,void(document.getElementById(t)&&document.getElementById(e)&&(document.getElementById(t).parentNode.appendChild(c),document.getElementById(t).parentNode.removeChild(document.getElementById(t)),document.getElementById(e).parentNode.removeChild(document.getElementById(e)),document.removeEventListener(„scroll“,etargetPostloadFunction306be68105791218e03c16472c8a1b19),document.removeEventListener(„resize“,etargetPostloadFunction306be68105791218e03c16472c8a1b19),document.removeEventListener(„DOMContentLoaded“,etargetPostloadFunction306be68105791218e03c16472c8a1b19)))}}}var etargetDivID=“etargetPostload306be68105791218e03c16472c8a1b19″,etargetScriptID=“etargetScript306be68105791218e03c16472c8a1b19″,etargetPostloadPoint=document.createElement(„div“);etargetPostloadPoint.id=etargetDivID;var etargetCurScript=document.getElementById(etargetScriptID);etargetCurScript.parentNode.appendChild(etargetPostloadPoint),document.addEventListener(„scroll“,etargetPostloadFunction306be68105791218e03c16472c8a1b19),document.addEventListener(„resize“,etargetPostloadFunction306be68105791218e03c16472c8a1b19),document.addEventListener(„DOMContentLoaded“,etargetPostloadFunction306be68105791218e03c16472c8a1b19);var etargetAllowOtherCheck=!0;if(typeof(„forceRunPostload“)==“string“){etargetPostloadFunction306be68105791218e03c16472c8a1b19()}</script>


СЛАВИ ГО ЗАЯВИ ПРЕДИ 3 ГОДИНИ И УДЪРЖА НА ДУМАТА СИ ! – ВИДЕО
В интервю по БТВ, в предаването „Тази сутрин“, Слави Трифонов говори за гаврата на политическата класа с успешния Референдум, иницииран от него и екипа му.
Слави: „В Швейцария са необходими 150 000 души, за да се инициира референдум и подписите се събират 6 месеца. Швейцарците са по-тъпи ли??“
Слави: „Ще направя концерт на Орлов мост, една седмица преди гласуването за Референдума и ще задръстя Орлов мост“
Антин Хекимян: „Ще направиш ли тази крачка – ако ти е омръзнало да гледаш отстрани, ще преминеш ли от другата страна, в политиката?“
Вижте всички въпроси и отговорите на Слави като изгледате видеото тук:

(ОБЩО - 80, Днес - 1)