„ЗА КАКВО ГЛАСУВАМЕ ДНЕС ?“ – ИЗГЛЕДАЙТЕ ОТГОВОРИТЕ ! … – ВИДЕО
Това видео е от 2017 година….
По време на парламентарни избори.
Да, право на всеки пълнолетен е да гласува.
Така е по Конституцията ни !
Искате ли от такива хора да зависи съдбата ви? Отговорете си като изгледате видеото тук:

(ОБЩО - 4 396, Днес - 1)